Algemene disclaimer & privacy

  1. Slim, Slank & Gezond streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De teksten vallen onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke, deskundige redactie. Hierbij maken zij gebruik van de laatste inzichten. Niettemin kan Slim, Slank & Gezond niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
  2. De informatie op Slim, Slank & Gezond.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer je gezondheidsklachten hebt, raden we je te allen tijde aan contact op te nemen met je huisarts of specialist.
  3. Hoewel aan alle pagina’s van Slim, Slank & Gezond de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Slim, Slank & Gezond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s op Slim, Slank & Gezond.nl.
  4. De sites waarnaar Slim, Slank & Gezond linkt worden door de redactie regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Slim, Slank & Gezond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  5. Daar waar bezoekers van Slim, Slank & Gezond.nl persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven. Gegevens die je zelf als reactie achterlaat, zijn door iedereen te bekijken en in zoekmachines te vinden. Slim, Slank & Gezond verkoopt gegevens niet door.
  6. Op de site is het mogelijk om vragen te stellen aan experts. Bij spoedeisende gevallen of in geval van twijfel moet altijd een huisarts of specialist worden geraadpleegd. De experts stellen ook geen diagnose. Experts zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de gegeven antwoorden.
  7. Slim, Slank & Gezond.nl heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de redactie of de privacy van de bezoeker. Gesponsorde items op de site zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties.
  8. Deze website wordt uitgegeven door SPN B.V. te Baarn. De technische realisatie is in handen van SPN B.V. in samenwerking met de Roularta Media Group te Roeselare. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.